Kvintolpolskan/The Quintuplet Polska

Här är en ny polskestil jag utvecklat på senare tid – Kvintolpolskan!

Traditionella polskor (mestadels från Dalsland) i ny rytmisk tappning.

Here´s a new style of the polska I have been developing lately – The Quintuplet Polska!

Old traditional polska tunes (mostly from Dalsland, Sweden) in a new rhythmical dress